Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

 

Kong Haralds tale

 
Hans Majestet Kongens tale etter tragediene i Oslo og på Utøya, i samsending på NRK og TV2 den 23. juli klokken 18:30.
23.07.2011
 
Norge er rammet av en nasjonal tragedie. Det vi inderlig håpet aldri ville skje, har likevel skjedd.
 
På Sundvolden i dag møtte vi unge mennesker og deres pårørende som delte sine grusomme historier med oss. De har gjennomlevd et døgn som ingen av oss kan sette oss inn i. Våre tanker og dypeste medfølelse går til alle dem som er rammet, i Oslo og på Utøya.
 
Politiet, hjelpemannskaper, helsepersonell og frivillige har kjempet for å redde liv og gjort en heltemodig innsats for oss alle, også med fare for egne liv. Alle er vi preget av dette ufattelige som har slått inn over oss, og har med vantro tatt imot nyhetene om det økende antall døde.
 
Midt i alt det vonde og uoversiktlige har vi sett Statsministeren, Regjeringen og departementene håndtere situasjonen på en utmerket måte.
 
Både som enkeltmennesker og som nasjon vil vi bruke lang tid på å fordøye og bearbeide inntrykk, sorg og følelser. I denne prosessen trenger vi hverandre. Over hele landet har mennesker mistet noen de er glad i. Det er mange barn og unge som er redde i dag. De må vi ta spesielt godt vare på. For mange er det viktig å være sammen, mens andre har behov for stille refleksjon. Det er godt at landets kirker er åpne for alle som ønsker å tenne lys og trenger et sted å være. Det er også flott at lokale myndigheter og frivillige organisasjoner har et tilbud til dem som føler behov for å komme sammen.
 
Det er fremdeles mye vi ikke vet om bakgrunnen for gårsdagens grufulle hendelser, og det er viktig at vi lar de ansvarlige arbeide med å få klarhet i dette. Men noe vet vi: Handlingene som ble utført i Oslo og på Utøya er et angrep på det norske samfunnet vi setter så høyt. Og de er et angrep på kjernen av det norske demokrati.
 
Det er når nasjonen vår blir satt på prøve at styrken, samholdet og motet til det norske folk blir tydelig. Nå står vi fast ved verdiene våre.
 
Jeg holder fast ved troen på at friheten er sterkere enn frykten.
 
Jeg holder fast ved troen på et åpent norsk demokrati og samfunnsliv.
 
Jeg holder fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.
 

Übersetzung:

 

 

Norwegen ist von einer nationalen Tragödie getroffen. Dass, von dem wir inständig hofften, dass es nie geschehen möge, ist nun geschehen.
Heute trafen wir in Sundvolden junge Menschen und deren Angehörige, die ihre grausame Geschichte mit uns teilten. Sie haben einen Tag durchlebt, den sich niemand von uns vorstellen kann. Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl geht an Alle, die betroffen sind, in Oslo und auf Utøya.
Die Polizei, die Hilfskräfte, das medizinische Personal und die Freiwilligen haben darum gekämpft, Leben zu retten und einen heldenhaften Einsatz für uns Alle geleistet, selbst unter Gefährdung des eigenen Lebens. Wir stehen alle unter dem Einfluss des Unfassbaren, dass über uns gekommen ist, und haben ungläubig die Neuigkeiten über die steigende Anzahl von Toten entgegen genommen.
Inmitten all der Schmerzen und Wirren haben wir die Situation um die Staatsminister, die Regierung und der Ministerien auf eine hervorragende Weise gehandhabt.
Sowohl als Einzelner als auch als Nation werden wir eine lange Zeit brauchen die Eindrücke, Sorgen und Gefühle zu verarbeiten. In diesem Prozess brauchen wir einander. Im ganzen Land gibt es Menschen, die jemanden verloren haben, den sie lieben. Es gibt viele Kinder und Jugendliche, die heute gerettet wurden. Diese müssen wir in unsere Obhut nehmen. Für viele ist es wichtig, zusammen zu sein, während andere das Bedürfnis nach stiller Reflektion haben. Es ist gut, dass die Kirchen des Landes für alle geöffnet sind, die eine Kerze anzünden und einen Ort brauchen, an dem sie sein möchten. Es ist schön, das lokale Behörden und freiwillige Organisationen Angebote für jene machen, die gerne zusammenkommen möchten.
Es gibt immer noch vieles über die Hintergründe der gestrigen grauenvollen Ereignisse, das wir nicht wissen, und es ist wichtig, dass wir die Verantwortlichen daran arbeiten lassen, hier Klarheit zu bekommen. Aber Eines wissen wir: Die Taten von Oslo und auf Utøya sind ein Angriff auf die norwegische Gesellschaft, die wir so hoch schätzen. Darüber hinaus sind sie ein Angriff auf den Kern der norwegischen Demokratie.
Es ist nun unsere Nation, die auf eine Probe gestellt wird, in der die Stärke, der Zusammenhalt und der Mut des norwegischen Volkes deutlich werden. Jetzt stehen wir fest zu unseren Werten.
 
Ich halte fest an dem Glauben, dass Freiheit stärker ist als Furcht.
Ich halte fest an dem Glauben an eine offene norwegische Demokratie und Gesellschaft.
Ich halte fest an dem Glauben an unsere Möglichkeiten frei und sicher in unserem eigenen Land zu leben.
 
 
 

 

 

 Text des Liedes:

 

Mitt lille land
Et lite sted, en håndfull fred
slengt ut blant vidder og fjord
Mitt lille land
Der høye fjell står plantet
mellom hus og mennesker og ord
Og der stillhet og drømmer gror
Som et ekko i karrig jord
Mitt lille land
Der havet stryker mildt og mykt
som kjærtegn fra kyst til kyst
Mitt lille land
Der stjerner glir forbi
og blir et landskap når det blir lyst
mens natten står blek og tyst
Mitt lille land
Et lite sted en håndfull fred
slengt ut blant vidder og fjord
Mitt lille land
Der høye fjell står plantet
mellom hus og mennesker og ord
Og der stillhet og drømmer gror
Som et ekko i karrig jord
 

 

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten